Általános Szerződési Feltételek

(Az ÁSZF LETÖLTÉSÉHEZ, KÉRJÜK KATTINTSON IDE)

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján https://szalkaandi.hu/ és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő oldalról: ÁSZF és letölthető az alábbi linkről: letöltés
Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Szalka Andrea Egyéni vállalkozó
A szolgáltató székhelye: Magyarország, 6600 Szentes, Cseuz Béla utca 11. 2. em. 5. ajtó
Nyilvántartási száma: 52794809
Adószáma: 69166 7 25-1-26
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):
Email címe: info@szalkaandi.hu
Telefonszáma: +36 70 432 5576
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:
ASPnet Hosting Service.
Levelezési cím: 1147 Budapest Bíbor utca 14-16.
Email: info@aspnet.hu
Telefon: +36 1 550 7600
Weboldal: https://aspnet.hu/

továbbiakban: Szolgáltató

Felhasználó: a Szolgáltató jelen Ászf szerinti szolgáltatását az alábbiak szerint igénybe vevő
természetes személy.

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2020. január 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Az ÁSZF elfogadása

Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. A sikeres regisztráció egyik előfeltétele az Ászf feltételeinek ezen módon elfogadása, amellyel a Szolgáltató és a Felhasználó között az Ászf szerinti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban Szolgáltatási szerződés) jön létre. A tájékoztatásban foglalt tilalmak ellenére igénybe vett Szolgáltatás miatt keletkezett károkért a Felhasználó felelős.

Abban az esetben, ha a Felhasználó az Ászf feltételeit a fenti módon nem fogadja el, a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, regisztrációra sincs lehetősége. Az Ászf elfogadását és a sikeres regisztrációt követően, a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.

Felhasználó a regisztráció vagy vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció vagy vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)

Online edzés videó szolgáltatás: A megfelelő előfizetői csomag megvásárlásával az előfizetési idő alatt a honlapon közzétett edzés videó felvételek bármelyikét a megvásárolt előfizetői csomagnak megfelelően, mennyiségi korlátozás nélkül online megtekintheti a Felhasználó.
A megrendelés menete
A Szolgáltató által jelen honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki a honlap használatára regisztrált és jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

Regisztráció A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon lévő „Regisztráció” menüpont alatt található adatlap kitöltésével és elküldésével regisztrálhat. A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. Sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. A Felhasználó a jelszavat köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele

A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a 2. pont alatt részletezett regisztrációt, valamint a mindenkor hatályos árlistában foglalt szolgáltatási díjak igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult. A szolgáltatás igénybevételre való jogosultság megszerzésekor a szolgáltató e-mailben értesíti a felhasználót. Havi/Háromhavi előfizetés esetén a hozzáférés érvényessége az e-mailes értésítéstől számított 30/90 nap. Különdíj ellenében megtekinthető óratípusok esetében a hozzáférés a megvásárolt videó megtekintésére érvényes.

A Szolgáltatás előfizetési díja a honlapon elérhető. A közzétett árak Áfá-t tartalmazó bruttó díjak, amelyeken felül a Felhasználót az igénybevétellel összefüggésben a Szolgáltató irányában egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás díját egyoldalúan módosítsa a folyamatban lévő felhasználói igénybevételekre is kiterjedően. Amennyiben az árváltozással a Felhasználó nem ért egyet, a Szolgáltatást felmondhatja

Az online edzés videó szolgáltatás díja

Havi/Háromhavi egységdíj fizetendő, amelynek megfizetésével a Szolgáltatás 30/90 igénybevételre jogosult a Felhasználó.Az igénybevételi időszak a kiválasztott előfizetési díj megfizetése napján kezdődik. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az általa közölt előfizetési egységdíj havi/háromhavi összegével automatikusan megterheli az előfizetési idő lejártát követően a Felhasználó bankszámláját. Amennyiben a terhelés sikertelen, a Szolgáltatás automatikusan Felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg Felhasználó a havidíjat meg nem fizette.

A Felhasználó jogosult a Szolgáltatást a honlapon keresztül határozatlan időre felfüggeszteni. A felfüggesztési nyilatkozat a kifizetett előfizetési időszak lejárata napjától hatályos. Ez esetben a szerződése felfüggesztésre kerül (Felfüggesztés), a Szolgáltató határozatlan időtartamig a szolgáltatási díj automatikus levonását is felfüggeszti. Határozatlan Felfüggesztésnél akkor kerül újbóli levonásra a szolgáltatási díj, ha a Felhasználó újraindítja a fizetést. Az előfizetési díj fizetésének újrakezdésével a Szolgáltatás ismét aktívvá válik. A Felfüggesztés időtartama alatt a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A Felfüggesztés alatt a Szolgáltató a Felhasználó következő link útján előterjesztett kérésére törli a Felhasználó regisztrációját.

A Szolgáltatás díját bankkártyával fizeti a Felhasználó.

Fizetési módok

Felhasználó a megrendelt szolgáltatás ellenértékét bankszámlára utalással, vagy bankkártyás fizetéssel tudja kiegyenlíteni. Az összeg a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a szolgáltatás(ok) meghatározott módon történő átvételére.

A bankkártyás fizetéssel kapcsolatos információk

Weboldalunk a Barion megbízható és jól kezelhető rendszerét használja.
Mivel a fizetés a Barion titkosított oldalán történik, a vásárláshoz szükségesen megadott adatok végig biztonságban lesznek. A Barion a Magyar Nemzeti Bank szigorú felügyelete alatt működik, PCI DSS megfeleléssel, a kártyaadatokat pedig Norton/Symantec 256 bites SSL titkosítás védi. Webáruházunk csupán a tranzakció sikerességéről kap tájékoztatást, a kártyaadatok semmilyen esetben nem jutnak el hozzánk.

A Barionnal történő fizetés két módja (asztali és mobil böngészőkben egyaránt):
a Barion Smart Gateway fizetőfelületén, a kártyaadatok megadásával;
Barion tárca tulajdonosok esetében a jelszó megadásával.

A Barionnal történő fizetés regisztrációt nem igényel, az első fizetésnél lehet regisztrálni, de ez opcionális. A regisztráció megkönnyítheti a későbbi fizetéseket, mivel nem kell többé beírnod a kártyaadataidat nem csak az adott kereskedőnél, hanem egyetlen más Barion elfogadó helyen sem.
A Barionnal történő fizetés, a regisztráció és a Barion tárca használata is teljesen ingyenes.

A Barion fizetés lépései

I. lépés

1. Jelentkezz be/vagy regisztrálj
2. Válaszd ki a kívánt csomagot az “EZT VÁLASZTOM” gombbal.
3. Add meg a számlaszámot, lejárati időt és a cvc kódod.
4. Kattints a fizetés gombra és átnavigálunk a megadott oldalra.
5. A sikeres fizetést követően e-nyugtát állítunk ki számodra.

II. lépés

1. Kattints a “REGISZTRÁLJ/VÁSÁROLJ” gombra (a kiválasztott csomag címe és ára megjelenik a felugró ablakban).
2. Töltsd ki a regisztrációhoz szükséges adatokat.
3. Kattints a “REGISZTRÁCIÓ-FIZETÉS” gombra. Ha a regisztráció sikeres átirányítunk
a Barion oldalra.
4. Add meg a számlaszámot, lejárati időt és a cvc kódod.
5. Kattints a “fizetés” gombra és átirányítunk a megadott oldalra (fizetéssel kapcsolatos információkat közöl).  
6. A sikeres fizetést követően e-nyugtát állítunk ki számodra.
7. A regisztráció során ha a fizetés sikeres akkor máris bejelentkezhetsz (a regisztrációd nem kell megerősíteni).

III. lépés (Mini csomag / Popsi forradalom)

1. Kattints a “SZÜKSÉGEM VAN RÁ” gombra (a kiválasztott csomag címe és ára megjelenik a felugró ablakban).
2. Töltsd ki az adott mezőket.
3. Kattints a “TOVÁBB A KIFIZETÉSRE” gombra. Ha a megadott adatok helyesek
akkor átirányítunk a Barion oldalra.
4. Add meg a számlaszámot, lejárati időt és a cvc kódod.
5. Kattints a “fizetés” gombra és átirányítunk a megadott oldalra (fizetéssel kapcsolatos információkat közöl).
6. A sikeres fizetést követően e-nyugtát állítunk ki számodra.
7. A megvásárolt csomag tartalmát külön e-mailben küldjük el számodra.

Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával, hitelkártyával.

A Barion fizetési módról bővebben ide kattintva tájékozódhat.

Budapest, 2020. január 15.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration